บทเรียนรวม
ผู้สอน

นายอิทธิกร วึบศรีภูมิ 055

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
บทเรียนรวม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19816

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนรวม เป็นการรวบรวมสาระการเรียนรู้ต่างที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.