ข้อสอบแบบเติมคำ
ผู้สอน

วรรณวิภา แข่งขัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ข้อสอบแบบเติมคำ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19821

สถานศึกษา
มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยคหรือข้อสอบที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยจะเว้นที่ให้ผู้ตอบเติมวลีคำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.