เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บทที่ 6 หลักในการสร้างข้อสอบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรณวิภา แข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

อ่านดีๆ นะคะ