เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บทที่ 7 ข้อดีและข้อจำกัดของข้อสอบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรณวิภา แข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ตั้งใจอ่านและทำความเข้าใจนะ