วิชา ตามใจฉันจะสอน

เหมือนฝัน วิไธสง

โรงเรียน บ้านผีสิงกระทิงดุ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อวิชา ตามใจฉันจะสอน

ผู้สอน นางสาวเหมือนฝัน วิไธสง