ชีววิทยา 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบจัดการเรียนการสอนผ่านชั้นเรียนออนไลน์ วิชาชีววิทยา ชั้น 6/1 โรงเรียนบ้านกร่างวิืิทยาคม