ผู้สอน
Dr. Dr.Isma-ae Chelong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

103116 ชีวสถิติ (Biostatistics) 2/2558#2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19886

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้สถิติในงานวิจัยทางชีววิทยา