เรียนปรับพื้นฐาน
ผู้สอน

ธัญวรัตน์ นวมพิพัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เรียนปรับพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19889

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.