ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

5742001A Home Room (ห้อง A ภาคปกติ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19891

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา