กศน.อำเภอทุ่งสง

พิติยันต์ รักษ์พงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช