กศน.อำเภอทุ่งสง

ชวัลณัฐ เจริญรูป

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช