การขจัดความงง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลองใช้ระบบให้ได้ดูก่อนดิ๊