วิชาการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (โรคหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่ม ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายงานโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่ม ผศ ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท