กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ


ผู้สอน
ชนกันต์ จิตมนัส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

Class ID
19903

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของผู้เรียน และ ตามคำแนะนำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)