การสร้างสื่อมัลติมีเดีย Adobe Captivate (ใหม่)
ผู้สอน

อริสรา ภิวงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย Adobe Captivate (ใหม่)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19904

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างสื่อมัลติมีเดีย Adobe Captivate (ใหม่)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.