เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6
ผู้สอน

นิเวศน์ วงศ์ประทุม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19913

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.