เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คุณครูคนสวย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบาย

ละคร เป็นการแสดงที่เล่นเป็นเรื่องราว มีแนวคิด โครงเรื่อง ตัวละครและบทละคร อันจะแตกต่างจากการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในรูปแบบ ระบำ รำฟ้อน หรือพื้นเมืองละครแต่ละประเภทก็จะมีหลักการ และองค์ประกอบในการแสดงที่แตกต่างกัน