คุณครูสาวสามคน
ผู้สอน

วนิชญา เครือแดง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คุณครูสาวสามคน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19916

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้สร้างขึ้นเพื่อสอนวิชานาฏศิลป์ 4 ภาค


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.