[เคมี 6] ม.4/1
ผู้สอน

วิทวัส วรรณสุคนธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
[เคมี 6] ม.4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19924

สถานศึกษา
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี เพิ่มเติม 6


  • บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
  • บทที่ 2 พันธะเคมี
  • บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.