[เคมี 5] ม.6/2
ผู้สอน

วิทวัส วรรณสุคนธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
[เคมี 5] ม.6/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19925

สถานศึกษา
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี เพิ่มเติม 5


  • บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
  • บทที่ 12 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
  • บทที่ 13 สารชีวโมเลกุล

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.