คณิตศาสตร์ Grade 5

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ของระดับ Grade 5