คณิตศาสตร์ Grade 5

ปริญาภรณ์ ม่วงสาย

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ของระดับ Grade 5