คณิตศาสตร์ ป.2

เนตรชนก พันธุ

โรงเรียนหมิงซิน

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2