ชั้นประถมศึกษาปีที่6

กนกอร จันทรจิต

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6