ผู้สอน
สิริลักขณา คงดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19935

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3