homeวิชาทักษะชีวิต ห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4/1
person
วิชาทักษะชีวิต ห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4/1

ผู้สอน
นาง บุหงา โสวภาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาทักษะชีวิต ห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1994

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาทักษะชีวิต  เป็นการเรียนในเเรื่่อง  ความภาคภูมิใจในตนเอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)