homeวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่6
personperson_add
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่6

ผู้สอน
person
นาง สุดา หมื่นจง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1995

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.การถ่ายทอดระบบพันธุกรรม

2.ยาเสพติด

3.สิ่งแวดล้อมรอบตัว

4.ไฟฟ้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)