วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.การถ่ายทอดระบบพันธุกรรม

2.ยาเสพติด

3.สิ่งแวดล้อมรอบตัว

4.ไฟฟ้า