เคมี 2 @เคมีครูกร้อ
ผู้สอน

วิทวัส วรรณสุคนธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เคมี 2 @เคมีครูกร้อ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19954

สถานศึกษา
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี เพิ่มเติม 2


  • บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
  • บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.