เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุขุมาภรณ์ สุขเก่า

หอผู้ป่วยวิกฤต

ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงลักษณะของผู้ป่วยได้