การพยาบาล
ผู้สอน

สุขุมาภรณ์ สุขเก่า

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพยาบาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19959

สถานศึกษา
หอผู้ป่วยวิกฤต

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงลักษณะของผู้ป่วยได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.