ผู้สอน
พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Smart Reading


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19962

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้ สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการอ่าน...... (In Process