วิทยาศาสตร์
ผู้สอน

หนึ่งฤทัย ธนูเงิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19965

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้จะเรียนเรื่องเมฆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.