ห้องเรียนศิลปะ
ผู้สอน

สุเทพ เกตุนวม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนศิลปะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19967

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดบางขวาก

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับศิลปะขั้นพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.