เรื่อง สี อนุบาล ๅ

ประกอบ ใจมั่น

โรงเรียนบ้านเขามหาชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

สี ชื่อสี