เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่อง จำนวนนับ 1-10 ชั้นอนุบาล 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศศิวิมล สุขรัตน์

โรงเรียนบ้านชะอวด

สอนเรื่องจำนวนนับ 1-10

- นับจำนวน 1-10 ได้

-นับจำนวนสิ่งของได้