เรื่อง จำนวนนับ 1-10 ชั้นอนุบาล 2

ศศิวิมล สุขรัตน์

โรงเรียนบ้านชะอวด

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเรื่องจำนวนนับ 1-10

- นับจำนวน 1-10 ได้

-นับจำนวนสิ่งของได้