เรื่องดอกไม้ ชั้นอนุบาล 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องดอกไม้ โดยบอกเกี่ยวกับดอกไม้ในวันสำคัญต่างๆ ดอกไม้ที่นักเรียนชอบ ดอกไม้ที่อยู่รอบตัวเด็ก