เรื่อง สี ชั้นอนุบาล 1

คำอธิบายชั้นเรียน

บอกสีที่ตัวเองชอบ

บอกสีประจำวันวันในแต่ละวันได้