เรื่อง นม อ.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กบอกชือชนิดของนมและประโยชน์ของนมได้