เรื่องเดือน ชั้นเรียนอนุบาล2

คำอธิบายชั้นเรียน

บอกเดือนทั้ง12เดือนได้ เรียงลำดับเดือนทั้ง12เดือนได้