เรื่อง วันสำคัญ ชั้นอนุบาล 2/1

ธันญารัตน์ จงรักษ์

โรงเรียนบ้านนาเคียน

คำอธิบายชั้นเรียน

1. บอกถึงความสำคัญเกี่ยวกับวันพ่อ

2.ดอกไม้ประจำวันพ่อ

3. การทำความดีต่อพ่อ