เรื่อง วันสำคัญ ชั้นอนุบาล 2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

1. บอกถึงความสำคัญเกี่ยวกับวันพ่อ

2.ดอกไม้ประจำวันพ่อ

3. การทำความดีต่อพ่อ