เรื่อง วันสำคัญ ชั้นอนุบาล 2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธันญารัตน์ จงรักษ์

โรงเรียนบ้านนาเคียน

1. บอกถึงความสำคัญเกี่ยวกับวันพ่อ

2.ดอกไม้ประจำวันพ่อ

3. การทำความดีต่อพ่อ