สัตว์น่ารู้ ชั้นอนุบาล 1
ผู้สอน

อุไรวรรณ ขุนพานเพิง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สัตว์น่ารู้ ชั้นอนุบาล 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19994

สถานศึกษา
ราชประชานุเคราะห์ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

1.บอกชื่อสัตว์เลี้ยงได้

2.บอกอาหารของสัตว์เลี้ยง

3.บอกลักษณะของสัตว์เลี้ยงได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.