ภูมิอากาศ

Jirawan Thongjit

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำโลน

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศที่เด็กควรรู้จัก