วิชา บรรจุภัณฑ์

ปภาณ วงศ์รัตนาวิน

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์