วิชาการภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1

ธัญญารัคน์ อำลา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการใช้งานเบื้องต้น