เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-295 Human-Computer Interaction

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วันเวลาสถานที่

จันทร์, พุธ 16:00-17:20 ข 104

 

หัวข้อการสอน

 1. Web 2.0
 2. Usability engineering & HCI
 3. Human information processing
 4. Agile user-centered system development
 5. Usability.gov – web development
 6. Requirement gathering & analysis
 7. Interface design
 8. Information architecture design
 9. HTML & CSS
 10. Usability testing
 11. Online communities
 12. E-marketing & SEO

 

การประเมินผล

30% Midterm exam

25% Final exam

10% Individual assignments

25% Group projects

10% Class Participation