เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการขายเบื้องต้น 1 สาขาวิชาการขาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมเกียรติ เฉลยอาจ

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการขายและการนำเสนอการขายขั้นเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ