วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

สาธิต จีนขจร

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร