ผู้สอน
พิชญากร เตชะโต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ชีววิทยาทั่วไป


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20018

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต