ผู้สอน
จีรวรรณ ภักดีฉนวน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กิจกรรมเข้าจังหวะ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20023

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นปีที่2 สาขาวิชาพลศึกษา