ผู้สอน
อนุชา แซ่เจียม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20027

สถานศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ การประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบสัมมาชีพ