เตรียมความพร้อมระดับที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะวิชาการ  คณิตศาสตร์ การบวกเลข 1 หลักในแนวตั้ง