ผู้สอน
วิทวัส วรรณสุคนธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

[เคมี 1] ม.4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20044

สถานศึกษา

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี เพิ่มเติม 1


  • บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
  • บทที่ 2 พันธะเคมี
  • บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ